Nejčastější lži o výhodnosti EU a o čem se nemluví

23. 05. 2019 14:49:02
Víte, že členství v EU je podle mnohých ekonomů ze všech zemí nejméně výhodné pro ČR a že cílem projektu podle představitelů Bruselu je oficiálně likvidace národních států?

1) ČR je čistý příjemce peněz z EU
Asi nejhloupější a současně nejčastější argument. Nelze počítat přímé platby, protože to nejsou, světe div se, všechny platby. Takzvané příspěvky činí pouze 65,4 procent příjmů unie, skutečnost bude krutější.
EU dáváme:
1. tradiční vlastní zdroje
- zemědělské dávky (tj. cla uvalená na dovoz zemědělských produktů) V roce 2016 činily „tradiční“ vlastní zdroje 14 % celkových příjmů[5]
- dávky z cukru a izoglukózy
- cla z obchodu se třetími zeměmi vybraná podle společného celního tarifu
2. podíl na dani z přidané hodnoty (DPH)V roce 2016 činil vlastní zdroj z DPH 10,9 % celkových příjmů.
3. ostatní
- poplatky vztahující se k fungování Evropského hospodářského prostoru, poplatky za administrativní činnost institucí, daně z příjmu zaměstnanců institucí ES, přebytek rozpočtu z předchozího roku atd.
Pokuty uložené podnikům za porušení pravidel EU.
Přesné číslo, kolik nás Brusel stojí nevíme, protože ho nikdo znát nechce. Neznáme také další náklady - např. kolik stojí výdaje spojené s náklady na agendu unie plus náklady s obhospodařováním dotací a jejich kofinacováním.

Členství v EU je pro nás ekonomicky nevýhodné
Podle světoznámého francouzského ekonoma Thomase Pikettyho Česká republika patří mezi země, kterým se členství v EU vyplatí ze všech nejméně.
Dříve finalizující ekonomika ČR se po vstupu do EU stala ekonomikou doplňkovou, subdodavatelskou, záložním prostorem ekonomiky německé. Tento prostor je charakterizován vysokým podílem zahraničního vlastnictví ve všech rozhodujících sférách, levnou pracovní silou, velmi nízkým podílem mezd (a velmi vysokým podílem zisku) na přidané hodnotě, extrémně vysokým (i nelegálním) odlivem zisku ze země. Podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách vyvedeno 7,6 procenta HDP, tedy 2 252 miliard korun, ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. (https://www.euro.cz/byznys/vychod-eu-piketty-1390549)

To je výsledek koordinace českých politiků a Bruselu.2) Dotace - bez nich by bylo hůř
Opak je pravdou. Dotace jsou politický nástroj, který EU požívá k našemu ovládání i k tomu, abychom měli pocit, že být v unii je pro nás výhodné. Jak víme, ekonomicky to je výhodné hlavně pro západní firmy, které v Bruselu tvoří pravidla a žijí z naší práce.

Dotace zvýšily masivně korupci - politické strany hlavně ODS a ČSSD, je podle trestních žalob využívaly i k vlastnímu finacování a korumpování, způsobily nesmyslné plýtvání a pokřivily trh - podporu dostává nikoli ten, kdo ji potřebuje, ale ten, kdo si ji umí zařídit.
Máme gigantické ztráty dané tím, že dotace - tedy ty takzvané příjmy, jsou vynakládané z velké části neefektivně, ať už na zbytečné projekty nebo na projekty sice potřebné, ale předražené.
Příklady z praxe? Podle svědectví firem se v současnosti tam, kde to umí, mění například skoro nová cca desetiletá krytina na střechách za úlně novu, protože to jde z dotací a je třeba je vyčerpat. Kvalitní funkční tašky se vozí na skládky.
V krajích jsme postavili desítky rozhleden i tam, kde není na co koukat. Zastupitelé dnes koukají, kde vzít miliony na údržbu a opravy chátrajících nesmyslů, které už musí platit obce.

neco zde: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/rozhledny-chatrani-spadnuti-udrzba-penize-jizni-morava.A190511_475189_brno-zpravy_kruthttps://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/421584/vyhlidka-v-udoli-hambinec-za-penize-z-eu-jak-se-rozdeluji-dotace-z-bruselu.html)


3) Bez členstv í v EU nebudeme moci hájit své zájmy v Unii.
Jasná lež - 22 český poslanců v europarlamentu nikdy nemělo a nemá žádný vliv. Navíc “naši” jaou roztroušeni ve frakcích, kde opět nemají žádný vliv ani slovo. ANO je v eurohujerské promigrnatské frakci ALDE a ODS, má muslimského předsedu frakce, šéfa frakce potomka migrantů.
A člen Evropské komise má podle Smlouvy o fungování Evropské unie dokonce zákazané hájit zájmy svého mateřského státu ani od něj či kohokoli jiného nesmí přijímat pokyny a musí hajít zájmy EU jako celku. Česká republika proto nikdy fakticky neměla a nemá žádného eurokomisaře, pouze jeden zástupce české partaje má lukrativní trafiku.
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/25/evropska-komise
Asi nikdo ani netuší, že europoslanci nemohou navrhovat zákony - alias směrnice a nařízení. Ty píše evropská komise a europarlament je pouze odmávává.
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/19/evropsky-parlament-pravomoci
A proto už tušíte, proč dodnes Unie nevyřešila dvojí kvalitu, která trápí východoevropany.

4) Budoucnost s EU je lepší, než bez ní
Opak je pravda. Unii čekají krušné časy. Už teď se řeší výpadek peněz z Británie a státy včetně ČR už odkývaly navýšení přímých i nepřímých plateb.
To znamená, že v budoucnu se bude stále snižovat vrácení peněz do ČR a naše ztráty se budou už jen zvyšovat. Současně EU plánuje změny v hlasování, kdy by se o některých otázkách rozhodovalo v Bruselu prostou většinou (Dublin IV). To v praxi znamená, že proti velkým a západním zemím ztratí jakýkoli hlas ČR, ale i všechny východoevropské země budou přehlasovávány francouzskoněmeckým tandemem
EU navíc čeká obchodní válka s USA kvůli reexportům čínského zboží do USA. Ta skončí nutně porážkou EU a neskončila ani krize eurozóny - jen na chvíli utichla.

A v Bruselu je zakopaný další velký problém. Deset tisíc úředníků Evropské unie bere vyšší plat než britský premiér a další desetitisíce mají platy českých premiérů a ministrů. Do důchodu chodili v 55 a od r 2016 v 58 letech. Penzijní závazky Unie vůči jejím všem současným i bývalým zaměstnancům mohou činit podle listu The Financial Times kolem 60 miliard eur, tedy asi 1,6 biliónu korun. Což je celková suma, která by měla krýt jejich astronomické důchody až do konce života. Kdo to zaplatí je tajenou součástí dnešní tahanice mezi Bruselem a Brity.

https://www.euportal.cz/Articles/15821-deset-tisic-uredniku-evropske-unie-bere-vyssi-plat-nez-britsky-premier-astronomicke-platy-a-penze-jde-o-miliardy-eur-vite-kolik-uredniku-zamestnava-eu-a-tolik-bere-jourova-.aspx?fb_comment_id=1074038829354221_1074377065987064

Unie přináší smrtelné nebezpečí
To, co je ale otázka života a smrti, bytí a nebytí, je migrace. Během příštích desetiletí budou některé západní země většinově muslimské, a to se přetaví i do vedení EU. Přesněji promuslimskost se zvýší a zradikalizuje.
Zcela úmyslně řízená masová migrace přivedla do Evropy miliony muslimských migrantů, z nichž většina schvaluje teror ve jménu islámu a velká část je ochotná ve jménu islámu vraždit a pravidelně to po celé Evropě dokazuje. Další část migrantů páchá denně kriminální činnost a denně ohrožují evropské občany.
EU samozřejmě zlikvidovala i naši ekonomickou soběstačnost - stali jsme se závislí na dovozu potravin a na dotacích, což také snižuje naši bezpečnost a suverenitu. Divoká privatizace převedla velkou část národního majektu na západní firmy a stala se z nás skutečně závislá ekonomická kolonie - což byl cíl.
To je ale mimochodem důvod, proč se nemusíme bát Czexitu - západní firmy nikdy nedovolí, aby jejich zboží, které se u nás vyrábí, mělo problém na trhu EU. Likvidační nebo poškozující jsou pro mnohé české firmy také politicky motivované ekonomické sankce, které zakazují našim firmám vyvážet například do Ruska.


5) Bez EU není demokracie
Naopak EU je ukázkově nedemokratická. Švýcaři odmítli roku 1992 v referendu vstup do EU - hlavní důvod je, že systém vlády v EU přímo odporuje švýcarské demokracii. Většinu zákonů ve Švýcarsku schvalují občané v referendech a po vstupu do EU by jim je diktovala EU. To Švýcaři považují za nedemokratické.

6) Bez EU to nejde
V EU nejsou Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Srbsko, Makedonie nebo Švýcarsko a nebude tu ani Británie. Není tu Kanada ,USA aní Čína která je největší obchodní partner Německa a je jim bez členství v EU extrémně dobře.

7) Naši zemědělci přijdou o dotace
V současnosti zemědělci dostávají méně peněz na hektar než zemědělci tzv. starých zemí EU a mají dokonce i nevýhodnější podmínky než polští zemědělci. Po vystoupení bude možné podpořit zemědělce libovolnými dotacemi i legislativními výhodami z peněz, které ČR ušetří na poplatcích, nebo je získá jako příjem z cel, který dnes plyne do kasy EU.

8) Neexistuje plán B
Ale ano - je jím osvědčený model např Norska, USA, Kanady nebo Švýcarska - tj dvoustranné dohody s EU a členství v Evroském hospodářském prostoru a Schengenu - a to za podmínky, že Schengen začne chránit hranice před migranty.

A co nám nikdo neřekl?
Oficiálním veřejným cílem EU je likvidace národů a národních států.
Stávající unie je od počátku koncipovaná jako projekt, který má zrušit národy - to je holý fakt, který je tabou pouze u nás. Plyne z přesvědčení, že jen tak je možné zabránit dalším válkám. Současně vedení i duchovní špičky EU zcela odmítají demokracii. Rakouský propagátor, financovaný z bruselských fondů, Robert Menase o tom zcela otevřeně píše:
"Mír může být nastolen jen překonáním nacionalismu a je nezbytno ho nejen spoutat, domestikovat do podoby neškodného mávání vlajkami při ...sportovních událostech ale je třeba mu sebrat půdu pod nohama a jeho půdou je národní stát."
Likvidace národních států je nepokrytým cílem současné Evropské unie a měl by si to uvědomit každý český volič.

Martin Schulz. předseda Evropského parlamentu:
"Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být VYNUCENÉ SILOU. Nelze – a já patřím k lidem, kteří to říkají-, aby jsme v XXI. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba bojovat a je třeba říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, aby jsme dosáhli svého cíle."
A citát Schulze, který by si měli naši eurodemokraté vytesat na čelo:
„Není filosofií EU, aby dav rozhodoval o svém osudu.“

Exprezident EU Herman Von Rompuy:
"V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe."

Jean Monet, zakladatel EU:
"Lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje.“

Náměstek německého ministra zahraničí Michael Roth. otevřeně prohlásil na konferenci v Berlíně
"Klasický princip nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí v EU výslovně neplatí! (...)
Jako největšímu členskému státu EU náleží Německu vůdčí role, i jestli si to přejeme nebo nepřejeme. Tuto úlohu musíme přijmout.“

Exprezident Klaus vyzval tehdejšího premiéra Sobotku ať tento výrok německá vláda vysvětlí, ale samozřejmě to si Sobotka vůči Merkelové nedovolil.
Také SPD před pár týdny oficiálně požádala premiéra Babiše, ať německé vládě položi dotaz, zda je tahle teze o vládě Německa nám a dalším zemím EU oficiální názor německé vlády, ale pan premiér to v dopise odmítl - výrok je pravdivý, ale nikdo nechce, aby v České republice se o tomhle tématu mluvilo.
Až půjdete volit, prosím, přemýšlejte, zda dáte hlas partajím, které budou otevřeně nebo skrytě kolaborovat s těmi, kdo přivedli Evropu tam, kde je a kteří chtějí zlikvidovat suverenitu naší země.

Autor: Jaroslav Novák | čtvrtek 23.5.2019 14:49 | karma článku: 28.75 | přečteno: 880x

Další články blogera

Jaroslav Novák

Je problém zhanobený sněmovní pult nebo banda zlodějů v Parlamentu?

Smrt Vondráčovi. Kdyby se svlékl a pořvával v pravoslavném kostele, dostal by medaily Václava Havla jako Pussy Riot. Kdyby zhanobil prezidenstskou standardu, byl by hvězda ČT. Ale zhanobit pultík ve sněmovním sále? To je prasárna.

7.3.2019 v 17:20 | Karma článku: 42.67 | Přečteno: 2277 | Diskuse

Jaroslav Novák

ČT a ČRo se trumfují, lhaní o Venezele překonalo Majdan

Zdálo se, že lhaní třeba o Ukrajině v časech fašistického majdanu nejde překonat. Ale ČT a Český rozhlas se rozhodli sami sebe trumfnout ve lhaní a překrucování faktů o Venezulele.

5.3.2019 v 15:11 | Karma článku: 43.46 | Přečteno: 3523 | Diskuse

Jaroslav Novák

Krutý vtip Miloše Zemana: Volím ČSSD

Mnoho politiků přemýšlí jak sebrat konkurenční partaji hlasy. Miloš Zeman s genialitou sobě vlastní na to přišel. ČSSD zbývá nějakých 5 procent voličů, kterým nevadí promigrantská politika ČSSD ani podpora banderovců.

1.3.2019 v 15:01 | Karma článku: 31.68 | Přečteno: 1193 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Karel Trčálek

Je zmanipulovaný dav na Letné skutečným obrazem naší společnosti?

O tom, že dav, svezený zadarmo na Letnou autobusy z celé republiky, jak na to upozornil Václav Klaus st., byl zmanipulovaný, dnes už asi pochybuje jen naprostý hlupák, který nikdy nic nedokázal

26.6.2019 v 19:12 | Karma článku: 8.23 | Přečteno: 118 | Diskuse

Otto Schwarz

Veřejná debata s občany? Až s křížkem po funuse…. a Černochová za sloupem.

Kauza kácení zdravých vzrostlých stromů v centru Prahy, které padají za oběť velkorysému plánu radnice Prahy 2 na výstavbu sportovního areálu, hýbe naší městskou částí.

26.6.2019 v 16:03 | Karma článku: 17.22 | Přečteno: 360 | Diskuse

Jaromíra Vítková

Osobnost kardinála Tomáše Špidlíka

V roce 2019 si nejen věřící, ale i vzdělaná veřejnost, na Boskovicku i v jiných místech České republiky a Evropy, připomíná nedožité sté narozeniny kardinála Tomáše Špidlíka, který se narodil 17. prosince 1919 v Boskovicích.

26.6.2019 v 13:33 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 42 | Diskuse

Petr Zachrdla

Proč se mi nelíbí hon na Babiše?

Zamyslel jsem se nad posledními demonstracemi proti Babišovi a nad skutky, které lidé označují jako nepřijatelné pro politika.

26.6.2019 v 12:50 | Karma článku: 40.93 | Přečteno: 1819 | Diskuse

Pavel P. Kopecký

Nad Ukrajinou se duha neklene: DOKONČENÍ

2. část eseje o politice a geopolitice Ukrajiny. (Zde odkaz na první, včera publikovanou část textu: https://pavelkopecky1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=718734)

26.6.2019 v 12:20 | Karma článku: 16.12 | Přečteno: 236 | Diskuse
Počet článků 130 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 4056

Politicky aktivní spisovatel, poradce místopředsedy PSP Tomia Okamury

Najdete na iDNES.cz