Pátek 9. prosince 2022, svátek má Vratislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 9. prosince 2022 Vratislav

Nejčastější lži o výhodnosti EU a o čem se nemluví

23. 05. 2019 14:49:02
Víte, že členství v EU je podle mnohých ekonomů ze všech zemí nejméně výhodné pro ČR a že cílem projektu podle představitelů Bruselu je oficiálně likvidace národních států?

1) ČR je čistý příjemce peněz z EU
Asi nejhloupější a současně nejčastější argument. Nelze počítat přímé platby, protože to nejsou, světe div se, všechny platby. Takzvané příspěvky činí pouze 65,4 procent příjmů unie, skutečnost bude krutější.
EU dáváme:
1. tradiční vlastní zdroje
- zemědělské dávky (tj. cla uvalená na dovoz zemědělských produktů) V roce 2016 činily „tradiční“ vlastní zdroje 14 % celkových příjmů[5]
- dávky z cukru a izoglukózy
- cla z obchodu se třetími zeměmi vybraná podle společného celního tarifu
2. podíl na dani z přidané hodnoty (DPH)V roce 2016 činil vlastní zdroj z DPH 10,9 % celkových příjmů.
3. ostatní
- poplatky vztahující se k fungování Evropského hospodářského prostoru, poplatky za administrativní činnost institucí, daně z příjmu zaměstnanců institucí ES, přebytek rozpočtu z předchozího roku atd.
Pokuty uložené podnikům za porušení pravidel EU.
Přesné číslo, kolik nás Brusel stojí nevíme, protože ho nikdo znát nechce. Neznáme také další náklady - např. kolik stojí výdaje spojené s náklady na agendu unie plus náklady s obhospodařováním dotací a jejich kofinacováním.

Členství v EU je pro nás ekonomicky nevýhodné
Podle světoznámého francouzského ekonoma Thomase Pikettyho Česká republika patří mezi země, kterým se členství v EU vyplatí ze všech nejméně.
Dříve finalizující ekonomika ČR se po vstupu do EU stala ekonomikou doplňkovou, subdodavatelskou, záložním prostorem ekonomiky německé. Tento prostor je charakterizován vysokým podílem zahraničního vlastnictví ve všech rozhodujících sférách, levnou pracovní silou, velmi nízkým podílem mezd (a velmi vysokým podílem zisku) na přidané hodnotě, extrémně vysokým (i nelegálním) odlivem zisku ze země. Podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách vyvedeno 7,6 procenta HDP, tedy 2 252 miliard korun, ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. (https://www.euro.cz/byznys/vychod-eu-piketty-1390549)

To je výsledek koordinace českých politiků a Bruselu.2) Dotace - bez nich by bylo hůř
Opak je pravdou. Dotace jsou politický nástroj, který EU požívá k našemu ovládání i k tomu, abychom měli pocit, že být v unii je pro nás výhodné. Jak víme, ekonomicky to je výhodné hlavně pro západní firmy, které v Bruselu tvoří pravidla a žijí z naší práce.

Dotace zvýšily masivně korupci - politické strany hlavně ODS a ČSSD, je podle trestních žalob využívaly i k vlastnímu finacování a korumpování, způsobily nesmyslné plýtvání a pokřivily trh - podporu dostává nikoli ten, kdo ji potřebuje, ale ten, kdo si ji umí zařídit.
Máme gigantické ztráty dané tím, že dotace - tedy ty takzvané příjmy, jsou vynakládané z velké části neefektivně, ať už na zbytečné projekty nebo na projekty sice potřebné, ale předražené.
Příklady z praxe? Podle svědectví firem se v současnosti tam, kde to umí, mění například skoro nová cca desetiletá krytina na střechách za úlně novu, protože to jde z dotací a je třeba je vyčerpat. Kvalitní funkční tašky se vozí na skládky.
V krajích jsme postavili desítky rozhleden i tam, kde není na co koukat. Zastupitelé dnes koukají, kde vzít miliony na údržbu a opravy chátrajících nesmyslů, které už musí platit obce.

neco zde: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/rozhledny-chatrani-spadnuti-udrzba-penize-jizni-morava.A190511_475189_brno-zpravy_kruthttps://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/421584/vyhlidka-v-udoli-hambinec-za-penize-z-eu-jak-se-rozdeluji-dotace-z-bruselu.html)


3) Bez členstv í v EU nebudeme moci hájit své zájmy v Unii.
Jasná lež - 22 český poslanců v europarlamentu nikdy nemělo a nemá žádný vliv. Navíc “naši” jaou roztroušeni ve frakcích, kde opět nemají žádný vliv ani slovo. ANO je v eurohujerské promigrnatské frakci ALDE a ODS, má muslimského předsedu frakce, šéfa frakce potomka migrantů.
A člen Evropské komise má podle Smlouvy o fungování Evropské unie dokonce zákazané hájit zájmy svého mateřského státu ani od něj či kohokoli jiného nesmí přijímat pokyny a musí hajít zájmy EU jako celku. Česká republika proto nikdy fakticky neměla a nemá žádného eurokomisaře, pouze jeden zástupce české partaje má lukrativní trafiku.
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/25/evropska-komise
Asi nikdo ani netuší, že europoslanci nemohou navrhovat zákony - alias směrnice a nařízení. Ty píše evropská komise a europarlament je pouze odmávává.
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/19/evropsky-parlament-pravomoci
A proto už tušíte, proč dodnes Unie nevyřešila dvojí kvalitu, která trápí východoevropany.

4) Budoucnost s EU je lepší, než bez ní
Opak je pravda. Unii čekají krušné časy. Už teď se řeší výpadek peněz z Británie a státy včetně ČR už odkývaly navýšení přímých i nepřímých plateb.
To znamená, že v budoucnu se bude stále snižovat vrácení peněz do ČR a naše ztráty se budou už jen zvyšovat. Současně EU plánuje změny v hlasování, kdy by se o některých otázkách rozhodovalo v Bruselu prostou většinou (Dublin IV). To v praxi znamená, že proti velkým a západním zemím ztratí jakýkoli hlas ČR, ale i všechny východoevropské země budou přehlasovávány francouzskoněmeckým tandemem
EU navíc čeká obchodní válka s USA kvůli reexportům čínského zboží do USA. Ta skončí nutně porážkou EU a neskončila ani krize eurozóny - jen na chvíli utichla.

A v Bruselu je zakopaný další velký problém. Deset tisíc úředníků Evropské unie bere vyšší plat než britský premiér a další desetitisíce mají platy českých premiérů a ministrů. Do důchodu chodili v 55 a od r 2016 v 58 letech. Penzijní závazky Unie vůči jejím všem současným i bývalým zaměstnancům mohou činit podle listu The Financial Times kolem 60 miliard eur, tedy asi 1,6 biliónu korun. Což je celková suma, která by měla krýt jejich astronomické důchody až do konce života. Kdo to zaplatí je tajenou součástí dnešní tahanice mezi Bruselem a Brity.

https://www.euportal.cz/Articles/15821-deset-tisic-uredniku-evropske-unie-bere-vyssi-plat-nez-britsky-premier-astronomicke-platy-a-penze-jde-o-miliardy-eur-vite-kolik-uredniku-zamestnava-eu-a-tolik-bere-jourova-.aspx?fb_comment_id=1074038829354221_1074377065987064

Unie přináší smrtelné nebezpečí
To, co je ale otázka života a smrti, bytí a nebytí, je migrace. Během příštích desetiletí budou některé západní země většinově muslimské, a to se přetaví i do vedení EU. Přesněji promuslimskost se zvýší a zradikalizuje.
Zcela úmyslně řízená masová migrace přivedla do Evropy miliony muslimských migrantů, z nichž většina schvaluje teror ve jménu islámu a velká část je ochotná ve jménu islámu vraždit a pravidelně to po celé Evropě dokazuje. Další část migrantů páchá denně kriminální činnost a denně ohrožují evropské občany.
EU samozřejmě zlikvidovala i naši ekonomickou soběstačnost - stali jsme se závislí na dovozu potravin a na dotacích, což také snižuje naši bezpečnost a suverenitu. Divoká privatizace převedla velkou část národního majektu na západní firmy a stala se z nás skutečně závislá ekonomická kolonie - což byl cíl.
To je ale mimochodem důvod, proč se nemusíme bát Czexitu - západní firmy nikdy nedovolí, aby jejich zboží, které se u nás vyrábí, mělo problém na trhu EU. Likvidační nebo poškozující jsou pro mnohé české firmy také politicky motivované ekonomické sankce, které zakazují našim firmám vyvážet například do Ruska.


5) Bez EU není demokracie
Naopak EU je ukázkově nedemokratická. Švýcaři odmítli roku 1992 v referendu vstup do EU - hlavní důvod je, že systém vlády v EU přímo odporuje švýcarské demokracii. Většinu zákonů ve Švýcarsku schvalují občané v referendech a po vstupu do EU by jim je diktovala EU. To Švýcaři považují za nedemokratické.

6) Bez EU to nejde
V EU nejsou Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Srbsko, Makedonie nebo Švýcarsko a nebude tu ani Británie. Není tu Kanada ,USA aní Čína která je největší obchodní partner Německa a je jim bez členství v EU extrémně dobře.

7) Naši zemědělci přijdou o dotace
V současnosti zemědělci dostávají méně peněz na hektar než zemědělci tzv. starých zemí EU a mají dokonce i nevýhodnější podmínky než polští zemědělci. Po vystoupení bude možné podpořit zemědělce libovolnými dotacemi i legislativními výhodami z peněz, které ČR ušetří na poplatcích, nebo je získá jako příjem z cel, který dnes plyne do kasy EU.

8) Neexistuje plán B
Ale ano - je jím osvědčený model např Norska, USA, Kanady nebo Švýcarska - tj dvoustranné dohody s EU a členství v Evroském hospodářském prostoru a Schengenu - a to za podmínky, že Schengen začne chránit hranice před migranty.

A co nám nikdo neřekl?
Oficiálním veřejným cílem EU je likvidace národů a národních států.
Stávající unie je od počátku koncipovaná jako projekt, který má zrušit národy - to je holý fakt, který je tabou pouze u nás. Plyne z přesvědčení, že jen tak je možné zabránit dalším válkám. Současně vedení i duchovní špičky EU zcela odmítají demokracii. Rakouský propagátor, financovaný z bruselských fondů, Robert Menase o tom zcela otevřeně píše:
"Mír může být nastolen jen překonáním nacionalismu a je nezbytno ho nejen spoutat, domestikovat do podoby neškodného mávání vlajkami při ...sportovních událostech ale je třeba mu sebrat půdu pod nohama a jeho půdou je národní stát."
Likvidace národních států je nepokrytým cílem současné Evropské unie a měl by si to uvědomit každý český volič.

Martin Schulz. předseda Evropského parlamentu:
"Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být VYNUCENÉ SILOU. Nelze – a já patřím k lidem, kteří to říkají-, aby jsme v XXI. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba bojovat a je třeba říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, aby jsme dosáhli svého cíle."
A citát Schulze, který by si měli naši eurodemokraté vytesat na čelo:
„Není filosofií EU, aby dav rozhodoval o svém osudu.“

Exprezident EU Herman Von Rompuy:
"V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe."

Jean Monet, zakladatel EU:
"Lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje.“

Náměstek německého ministra zahraničí Michael Roth. otevřeně prohlásil na konferenci v Berlíně
"Klasický princip nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí v EU výslovně neplatí! (...)
Jako největšímu členskému státu EU náleží Německu vůdčí role, i jestli si to přejeme nebo nepřejeme. Tuto úlohu musíme přijmout.“

Exprezident Klaus vyzval tehdejšího premiéra Sobotku ať tento výrok německá vláda vysvětlí, ale samozřejmě to si Sobotka vůči Merkelové nedovolil.
Také SPD před pár týdny oficiálně požádala premiéra Babiše, ať německé vládě položi dotaz, zda je tahle teze o vládě Německa nám a dalším zemím EU oficiální názor německé vlády, ale pan premiér to v dopise odmítl - výrok je pravdivý, ale nikdo nechce, aby v České republice se o tomhle tématu mluvilo.
Až půjdete volit, prosím, přemýšlejte, zda dáte hlas partajím, které budou otevřeně nebo skrytě kolaborovat s těmi, kdo přivedli Evropu tam, kde je a kteří chtějí zlikvidovat suverenitu naší země.

Autor: Jaroslav Novák | čtvrtek 23.5.2019 14:49 | karma článku: 31.31 | přečteno: 1553x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Tomáš Flaška

Náš bývalý trestně stíhaný premiér a pojízdný cirkus

Již dávno před senátními volbami pan Andrej Babiš brázdil republiku ve svém obytném voze a dělal prý komunální kampaň. To, že tím autem jezdí sám, mu mohla věřit opravu jen nejvěrnější klaka.

9.12.2022 v 8:21 | Karma článku: 32.00 | Přečteno: 798 | Diskuse

Pavel Ďuran

Návštěva Vietnamu

Bez výraznějšího zájmu médií a absolutně bez zájmu přispěvatelů blogu iDnes proběhla ve dnech 5. – 8. prosince 2022 zahraniční cesta ministryně obrany Jany Černochové. Navštívila Vietnam.

9.12.2022 v 8:15 | Karma článku: 15.30 | Přečteno: 485 | Diskuse

Ivan Kazimour

Nebylo to porvé

Když 24. února 2022 napadlo Rusko vojensky zaskočilo to celý svět, naší zemi nevyjímaje. Vyvolalo to velkou vlnu solidarity s ukrajinskými lidmi. Hovořilo se o bezprecedentním kroku, ale nebylo tomu tak.

9.12.2022 v 1:36 | Karma článku: 14.15 | Přečteno: 426 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Izrael po volbách: Boj s časem (Aktualizováno)

Koaliční rozhovory o sestavení „pravicově-ultrapravicové“ národně náboženské vlády v čele s šéfem Likudu Benjaminem Netanjahuem nepokračují tak hladce, jak si mnozí představovali. Možná včetně Netanjahua.

8.12.2022 v 20:32 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 74 | Diskuse

Michal Vimmer

Kdy padne Fiala ?

Nespokojenci jsou zoufalí : parlament zabetonovaný pohodlnou většinou Fialové 5ky slibuje jen další 3 roky beznaděje. Když si odmyslíme, že místo Fialovy party je v nabídce jedině Babiš, nevězíme po krk v bahně, ale v mlze, že by

8.12.2022 v 14:41 | Karma článku: 26.57 | Přečteno: 1313 | Diskuse
Počet článků 130 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 4144

Politicky aktivní spisovatel, poradce místopředsedy PSP Tomia Okamury

Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

Herečka Julia Robertsová (55) oslavila osmnáctiny svých dvojčat, dcery Hazel a syna Finna společnou vzpomínkovou...

Zemřela Kirstie Alleyová. Hvězda trilogie Kdopak to mluví podlehla rakovině

Po krátkém boji s rakovinou zemřela v 71 letech americká herečka Kirstie Alleyová, hvězda filmové trilogie Kdopak to...

Politik opustil partnerku a děti po šestnácti letech kvůli pornoherečce

Německý politik Hagen Reinhold (44) opustil svoji dlouholetou partnerku Karoline Preislerovou (51), se kterou má tři...

Žádné Uložto! Startuje České kino, za stovku nabízí ke streamování 650 filmů

Oblíbené české filmy, pohádky i seriály ke stažení na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě slibuje nová platforma...

Založili si rodinnou farmu, dnes jejich obrat míří k deseti milionům

K podnikání je přivedla společná láska k dobrému a zdravému jídlu. Přestože mají manželé Kuderovi dvě malé děti,...